परियोजना सन्दर्भ - सौर ट्रयाकर

५
७
८
६

● स्थापित क्षमता: 230KWp।
● उत्पादन कोटि: दोहोरो अक्ष ट्र्याकर।
● परियोजना स्थल: जापान।
● निर्माण समय: अगस्त, 2017।
● ग्राउन्ड क्लियरेन्स: न्यूनतम १.० मि.


पोस्ट समय: सेप्टेम्बर-26-2021