परियोजना सन्दर्भ - सौर ट्रयाकर

हाइबर्ड सोलार-फिशरी पावर प्लान्ट
● स्थापित क्षमता: 40MWp
● उत्पादन कोटी: तेर्सो एकल अक्ष ट्र्याकर
● उत्पादन कोटि: हुबेई
● निर्माण समय: मार्च, 2017
● जमिनको प्रकार: पोखरी
● पानी निकासी: न्यूनतम 3.0m

९
१०
११

पोस्ट समय: अक्टोबर-08-2021